aedeagal hood
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Agromyzid male terminalia: the part of the ejaculatory duct just before the aedeagus (Pseu europaea aedeagus exp2.pct, Pseu europaea genitalia.pct, Lir bryoniae aed hood.pct).