Literature
Authors(s) van der Goot, P.
Year 1930
Title De Agromyza-vliegjes der inlandsche katjan-gewassen op Java. Mededeelingen van het Instituut voor plantenziekten 78: 1-97, plaat 1-8; Buitenz.