Literature
Authors(s) Moraal, L.G. and P. Grijpma
Year 1987
Title De cambiummineervlieg, Phytobia cambii Hend. en zijn relatie met bastnecrosen bij jonge populieren in de kwekerij (The cambium miner, Phytobia cambii: research on relations between larval tunnels and bark necroses in young poplars in the nursery). Nederlands Bosbouwtijdschrift 59: 201-210.