Literature
Authors(s) van 't Sant, L.E., J.G.C. Bethe, H.E. Vijzelman and J.C. Freriks
Year 1975
Title Waarnemingen over mineervliegen (Napomyza spp., Diptera, Agromyzidae) in witlof, wortelen en kamillen (Observations on mining flies (Napomyza spp., Diptera, Agromyzidae) on Witloof chicory, carrots and camomile). Verslagen van landbouwkundige Onderzoekingen No. 840: 44 pp. (also: Mededelinger, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, no. 69).