Literature
  • Sant 1975
  • Waarnemingen over mineervliegen (Napomyza spp., Diptera, Agromyzidae) in witlof, wortelen en kamillen (Observations on mining flies (Napomyza spp., Diptera, Agromyzidae) on Witloof chicory, carrots and camomile). Verslagen van landbouwkundige Onderzoekingen No. 840: 44 pp. (also: Mededelinger, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, no. 69).